Sprawdzian z języka polskiego Młodej Polski - Powtórka w pigułce

Zobacz 16 przykładowych zadań, ćwiczeń, rozwiązań i testów z języka polskiego Młodej Polski

. Młoda Polska to epoka przepełniona pesymizmem, związanym ze schyłkiem wieku, poczuciem beznadziei i bezsensowności. Ramy czasowe Młodej Polski obejmują okres od 1880 do 1918 roku. Inne nazwy Młodej Polski to „koniec wieku”, lub „neoromantyzm”. Młoda Polska ma pewne punkty wspólne z romantyzmem, do których zalicza się przede wszystkim indywidualność twórców i zainteresowanie sprawami metafizycznymi. Filozofia Młodej Polski była inspirowana wpływami zza granicy. Myśliciele końca wieku odrzucali pozytywistyczne przekonanie o znaczeniu rozumu i doświadczenia. Ich zdaniem, poznanie świata jest możliwe nie tylko dzięki metodom naukowym. Francuski filozof Henri Bergson podkreślał rolę intuicji, która jego zdaniem jest znacznie potężniejszym narzędziem poznania od intelektu. Na młodopolskich artystów największy wpływ wywarły poglądy dwóch wielkich myślicieli niemieckich - Artura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego. Pierwszy z nich głosił pesymistyczną wizję świata. Jego zdaniem, główną zasadą kształtującą rzeczywistość jest wola, która w jego rozumieniu była ślepym, bezrozumnym dążeniem. Filozof był przekonany, że wola jest niemożliwa do zaspokojenia, co prowadzi do nieprzerwanego bólu istnienia. Jedynymi sposobami by go załagodzić są nirwana, współczucie dla cierpiących i podziwianie piękna. Fryderyk Nietzsche twierdził, że zasady moralne czynią z nas niewolników. Jego zdaniem rozwój ludzkości był hamowany przez katolików. Nietzsche był przekonany, że ludzie to przede wszystkim indywidualiści i dlatego nie powinni poświęcać się dla społeczeństwa. To on stworzył koncepcję nadczłowieka - jednostki kierującej się wolą mocy. Jego teoria nie miała jednak nic wspólnego z segregacją rasową, którą podczas wojny wprowadzili naziści. Wpływ tych dwóch myślicieli widać w literaturze Młodej Polski, zwłaszcza w hasłach głoszonych przez modernistów. Modernizm w literaturze objawia się przekonaniem, że cywilizacja na przełomie wieków weszła w fazę schyłkową. Literatura Młodej Polski przepełniona była utworami, wieszczącymi koniec świata. Dlatego też młodzi artyści odrzucili wszystkie normy moralne, estetyczne i poznawcze. Uznali oni, że głównym celem poezji jest przedstawienie bogactwa przeżyć jednostki. Artysta, w ich myśleniu był wolnym w wyborze środków, którymi się posługuje, aby pokazać świat zewnętrzny. Schyłek wieku wytworzył specyficzne zasady, które zdecydowanie odróżniały Młodą Polskę od poprzednich epok. Widać to w utworach tego okresu. Literatura Młodej Polski cechowała się ogromnym konfliktem między artystami, a prowadzącymi konsumpcyjny tryb życia filistrami, czyli bogatymi mieszczanami. Artyści schyłku wieku nie przywiązywali się do zdobywania bogactw materialnych. Uważali się za idealistów, w służbie prawdziwego piękna. Charakterystyczną cechą młodej polski był też oryginalny stosunek do sztuki. Artyści tego okresu zerwali z romantycznym wyobrażeniem sztuki, działającej w służbie narodu oraz pozytywistycznego wymiaru literatury, opisującej problemy społeczne. W ich mniemaniu sztuka jest wartością samą w sobie, i ma za zadanie jedynie wyrażać uczucia artysty. Tak narodziło się hasło „sztuka dla sztuki”. Kultura tego okresu nie była podporządkowana żadnym celom, była tworzona na potrzeby twórców, a nie odbiorców. Popularne były też utwory o charakterze erotycznym. Bardzo charakterystyczną cechą modernizmu był dekadentyzm. Wyrażał on ogromne poczucie kryzysu cywilizacji i kultury. W twórczości artystów tego nurtu widać było skrajny pesymizm, apatię oraz bierność. Dekadenci czuli pogardę do mieszczańskiego stylu życia, jednak ich własną egzystencję także uważali za pozbawioną sensu. Twórcy Młodej Polski, których należy wymienić to Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff i Jan Kasprowicz. Ważną postacią okresu młodej polski był także Stanisław Wyspiański, autor Wesela, najważniejszego dramatu XX wieku, w którym pokazał wady narodowe całego społeczeństwa polskiego. Na kartach „Wesela” Wyspiański dokonał też krytyki modernistycznego dekadentyzmu. Charakterystyka Młodej Polski wygląda następująco. Była to epoka, która zerwała konwencję sztuki w służbie społeczeństwa. Sztuka miała być wartością samą w sobie. Przez większość czasu trwania tej epoki, w utworach dominowało poczucie zbliżającej się katastrofy cywilizacji. Wszystko co wiemy o Młodej Polsce, każe nam traktować ją jako epokę pełną pesymizmu i poczucia bierności. Zniknęły wtedy romantyczne ideały zbrojnej walki z zaborcami i pozytywistyczne postulaty pracy u podstaw i budowania tożsamości narodowej u najbiedniejszych warstw. Wraz ze schyłkiem epoki nastąpiła jednak duża zmiana. Poeci tacy jak Kazimierz Przerwa-Tetmajer „nawrócili się” z dekadentyzmu i zaczęli tworzyć utwory w całkiem innej tonacji. Mimo to, czytając wiele młodopolskich utworów łatwo stracić pogodę ducha i radość do życia. Więcej
 
Clive Staples
Lewis
biografia

Clive Staples Lewis - biografia

Clive Staples Lewis urodził się w Belfaście 29.11.1898 roku. Jego...

Więcej

Biografie
Władysław Reymont
biografia

Władysław Reymont - biografia

Władysław Reymont (wł. Stanisław Władysław Rejment) urodził się w Kobielach...

Więcej

Biografie
Piotr Wysocki
charakterystyka

Piotr Wysocki charakterystyka

Charakterystyka Piotra Wysockiego Wielu pisarzy w swoich dziełach powołuje się na...

Więcej

Charakterystyki
Joasia Podborska
charakterystyka

Joasia Podborska charakterystyka

Charakterystyka Joasi Podborskiej z „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego Stefan Żeromski w...

Więcej

Charakterystyki
Tomasz Judym
charakterystyka

Tomasz Judym charakterystyka

Charakterystyka Tomasza Judyma z „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego Pozytywista z...

Więcej

Charakterystyki
Lucjan Rydel charakterystyka

Lucjan Rydel charakterystyka

Lucjan Rydel, czyli Pan Młody z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego jest...

Więcej

Charakterystyki
Włodzimierz Tetmajer
charakterystyka

Włodzimierz Tetmajer charakterystyka

Włodzimierz Tetmajer, znany malarz z okresu Młodej Polski, jest pierwowzorem...

Więcej

Charakterystyki
Ludzie bezdomni
streszczenie

Ludzie bezdomni - Stefan Żeromski

Schyłek XIX wieku wniósł w realia polskiego życia postawy i...

Więcej

Streszczenia
Noc listopadowa
streszczenie

Noc listopadowa - Stanisław Wyspiański

W pierwszych latach XX wieku, tradycje i nastroje związane z...

Więcej

Streszczenia
Wesele
streszczenie

Wesele - Stanisław Wyspiański

Dramat Stanisława Wyspiańskiego pt. ”Wesele” to prawdziwy unikat. Utwór ten...

Więcej

Streszczenia
Karol Dickens
biografia

Karol Dickens - biografia

Karol Dickens należy do grona najwybitniejszych pisarzy XIX wieku. Jego...

Więcej

Biografie
Jan Parandowski
biografia

Jan Parandowski - biografia

Jan Parandowski należał do grona jednych z najwybitniejszych twórców polskich...

Więcej

Biografie
Eliza Orzeszkowa
biografia

Eliza Orzeszkowa - biografia

Eliza Orzeszkowa jest jednym z najwybitniejszych twórców polskiego okresu końca...

Więcej

Biografie
Isaac Bashevis Singer
biografia

Isaac Bashevis Singer - biografia

Singer Isaac Bashevis (lub też Izaak Singer, Isaak Singer) był...

Więcej

Biografie
Bolesław Prus
biografia

Bolesław Prus - biografia

Zgodnie z oficjalnymi informacjami Aleksander Głowacki urodził się w...

Więcej

Biografie
Stefan Żeromski
biografia

Stefan Żeromski - biografia

O niewielu pisarzach mówi się, że byli „sumieniem polskiej...

Więcej

Biografie

Szukaj materiałów

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Regulamin Polityka prywatności

Porozmawiaj z nami

Wybierz interesujące Ciebie tematy

Dane kontaktowe

!
!
!

Dla firm

!