Sprawdzian z języka polskiego Średniowiecza - Powtórka w pigułce

Zobacz 3 przykładowych zadań, ćwiczeń, rozwiązań i testów z języka polskiego Średniowiecza

. Co to jest średniowiecze? Jest to epoka literacka i historyczna, która nastąpiła po zakończeniu antyku. Ramy czasowe średniowiecza nie są jednogłośnie stwierdzone. Zazwyczaj przyjmuje się, że początek średniowiecza wiąże się z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego, który nastąpił w roku 476. Jednak koniec tej epoki nie jest tak oczywistą sprawą. Niektórzy za koniec średniowiecza przyjmują rok 1492, kiedy to Kolumb odkrył Amerykę, inni rok 1473, kiedy upadł Konstantynopol. Cechy średniowiecza to przede wszystkim jego sakralny, chrześcijański wymiar. Cała kultura tego okresu została poświęcona Bogu, co widać w filozofii i sztuce epoki. Filozofia średniowiecza skupiała się na relacji człowieka z Bogiem oraz na miejscu człowieka w stworzonym przez Stwórcę świecie. Jednym z najważniejszych prądów filozofii średniowiecza był teocentryzm. Zakładał on, że Bóg jest wszystkim, co nas otacza. Jest On najwyższą wartością, dlatego wszystkie działania człowieka należy skupić właśnie na Nim. Teocentryzm miał ogromny wpływ na wszystkie elementy średniowiecznego życia. Na rozwój filozofii średniowiecza wpływ mieli również wybitni duchowni: święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu oraz święty Franciszek z Asyżu. Pierwszy z nich głosił, że człowiek jest bytem złożonym z wiecznej duszy i śmiertelnego ciała. Zdaniem filozofa, ludzkie szczęście jest możliwe tylko dzięki Bogu, a zbawienie jest Jego darem, niezależnym od naszych zasług. Święty Tomasz twierdził, że istnienie Boga można logicznie udowodnić. W tym celu stworzył 5 dowodów na istnienie Boga, nazywanych inaczej drogami do Boga. Jednocześnie głosił, że Bóg jest bytem tak złożonym i doskonałym, że człowiek nigdy nie będzie w stanie zdobyć o Nim pełnej wiedzy. Święty Tomasz wierzył, że człowiek, za pomocą swojego rozumu i miłości, jest w stanie poznać wieczne prawdy. Franciszek jest założycielem braci mniejszych. Jego filozofia opierała się na prostej, pełnej radości wierze. Twierdził on, że życie nie może być tylko cierpieniem w oczekiwaniu na śmierć. Popierał radość życia, podziwianie piękna. Propagował przy tym ubogi styl życia. Ważną rolę pełniła u niego miłość w stosunku do całego stworzenia Bożego. Nadrzędna rola religii w życiu człowieka była widoczna także w sztuce. Główne cechy literatury średniowiecznej to przede wszystkim anonimowość autorów i wąski zakres tematyczny. Dominowały utwory o tematyce sakralnej, oraz te przypominające o śmierci. Ważną rolę w literaturze pełniły także opowieści rycerskie. Do najważniejszych utworów tej epoki należy zaliczyć „Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, „Legendę o Świętym Aleksym”, czy „Pieśń o Rolandzie”. W literaturze średniowiecza pojawiały się ponadto lamenty i pasje. Średniowiecze wytworzyło charakterystyczne wzory kulturowe widoczne w całej epoce. Motywy średniowiecza były związane z sakralnością i nieuchronnością śmierci. Jednym z najsłynniejszych z nich był Danse Macabre, czyli taniec śmierci. Najczęściej był on prezentowany jako wspólny taniec szkieletów, odzianych w różne stroje, co symbolizowało wszystkie stany społeczne, a tym samym równość wobec śmierci. Z tym motywem można połączyć jedną z najsłynniejszych fraz tego okresu „memento mori”- „pamiętaj o śmierci”. Innym charakterystycznym motywem tego okresu było Deesis - kompozycja przedstawiająca Jezusa, Matkę Bożą, oraz Jana Chrzciciela. Popularnością w średniowieczu cieszył się także motyw ascety - pobożnego człowieka, który za pomocą modlitwy i umartwiania ciała chce zbliżyć się do Boga. Duży wpływ na literaturę i sztukę średniowiecza wywarła kultura rycerska. Widać to w licznych legendach i podaniach rycerskich. Cechy średniowiecznego rycerza to przede wszystkim lojalność wobec seniora, pobożność, odwaga, honorowość i szarmanckość wobec damy serca. Niezwykle ważną cechą rycerza były jego umiejętności bojowe. Najwybitniejsi podróżowali po całej Europie, biorąc udział w turniejach rycerskich. Była to dla nich okazja do zdobycia sławy. Chrześcijaństwo w epoce średniowiecza miało dominujący wpływ na wszystkie elementy życia. Przyczyniło się to do powstania uniwersalizmu średniowiecznego - zjawiska, które upowszechniło te same zasady moralne i wzorce zachowań w całej Europie. Wszystkie dziedziny życia podporządkowane były Bogu. Światopogląd chrześcijański dominował w sposobie myślenia i zachowania ludzi wszystkich stanów. Warto zauważyć, że to przekonanie zwiększało także władzę królewską. Przyjmowano, że monarchowie byli Bożymi pomazańcami, ludźmi, których do sprawowania władzy wyznaczył sam Bóg. Cechą uniwersalizmu średniowiecznego było także powszechne stosowanie łaciny we wszystkich chrześcijańskich krajach. Krótko podsumujmy najważniejsze informacje o średniowieczu - jest to epoka, która rozpoczęła się po upadku Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku i trwała do końca XV w. Kultura tego okresu zerwała z ideałami antycznymi. Zainteresowania twórców tej epoki niemal całkowicie skupiły się na kwestiach religijnych, co wykreowało sakralną charakterystykę średniowiecza. Więcej
 
Lady Makbet
charakterystyka

Lady Makbet charakterystyka

Lady Makbet to jedna z głównych postaci tragedii Williama Szekspira...

Więcej

Charakterystyki
Makbet
charakterystyka

Makbet charakterystyka

Makbet – najważniejsze informacje Makbet to tytułowy bohater tragedii Williama Szekspira...

Więcej

Charakterystyki
Kreon
charakterystyka

Kreon charakterystyka

Władca Teb – charakterystyka Kreona Surowy, uparty władca Kreon, to jedna z...

Więcej

Charakterystyki

Szukaj materiałów

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Regulamin Polityka prywatności

Porozmawiaj z nami

Wybierz interesujące Ciebie tematy

Dane kontaktowe

!
!
!

Dla firm

!