Prawdopodobieństwo wyrzucenia innej liczby oczek
Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego
Prawdopodobieństwo liczby pierwszej
Prawdopodobieństwo sumy wyrzuconych oczek mniejszej niż 10
Prawdopodobieństwo wygranej
Prawdopodobieństwo wylosowania kart
Zdarzenia losowe
matematyka
Losowanie kul
rachunek prawdopodobieństwa
Rzut monetą
matematyka
Losowanie kul o różnych kolorach
Losowanie bez zwracania
Prawdopodobieństwo wylosowania wszystkich czarnych kul
Wyznacz wartość parametru k
Rozwiąż równanie funkcji wykładniczej
Który z prostokątów o obwodzie 16 ma największe pole
Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa rozwiązania nieujemne.
Rozwiąż nierówność, gdy x należy do liczb rzeczywistych
Znajdź równanie prostej prostopadłej
Zbadaj liczbę rozwiązań równania
Zbadaj przebieg zmienności funkcji
Zbadaj przebieg zmienności funkcji i omów jej własności.
Badanie przebiegu zmienności funkcji i jej własności

Napisz wzór funkcji wykładniczej

23
Mariusz Gil

Napisz wzór funkcji wykładniczej [[f(x) = A^x + B]] gdzie [[A \gt ]] oraz [[B \in R]], wiedząc, że do jej wykresu należą punkty [[A = (1;3)]] oraz [[B = (2;5)]], a następnie naszkicuj jej wykres.

 

Rozwiązanie

Niech [[x\in R]]. Mamy, że [[f(x) = A^x + B]] oraz do wykresu funkcji [[f(x)]] należą punkty [[A = (1;3)]] oraz [[B = (2;5)]].

Podstawmy więc w miejsce [[x]] i [[y]] odpowiednie wartości tzn. policzmy [[f(1) = 3]] oraz [[f(2) = 5]].

Mamy zatem

[[f(1) = A^1 + B = A + B = 3]]

oraz

[[f(2) = A^2 + B = 5]]

i w konsekwencji dostaliśmy poniższy układ warunków

[[\begin{cases} \begin{matrix} A + B = 3 \ \\ A^2 + B = 5 & \\ A \gt 0 \end{matrix}\end{cases}]]

Z pierwszego równania mamy, że

[[A = 3 - B]]

co po podstawieniu do równania

[[A^2 + B = 5]]

prowadzi do poniższego równania kwadratowego

[[(3 - B)^2 + B = 5]]

stąd

[[9 - 6B+ B^2 + B = 5]]

i po uporządkowaniu dostajemy równanie

[[B^2 - 5B + 4 = 0]]

Mamy tutaj [[a = 1]], [[b =-5]] oraz [[c = 4]]. Stąd

[[\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4\cdot 1\cdot 4 = 25 - 16 = 9]]

ponadto

[[\sqrt{\Delta}=\sqrt {9} = 3]]

stąd

[[B_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2\cdot a} = \frac{-(-5) - 3}{2\cdot 1} =\frac{5 - 3}{2} = \frac{2}{2} = 1]]

[[B_2= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2\cdot a} = \frac{-(-5) + 3}{2\cdot 1} = \frac{5 + 3}{2} = \frac{8}{2} = 4]]

Ponieważ [[A = 3 - B]] więc

[[A_1 = 3 - B_1 = 3 - 1 = 2]]

oraz

[[A_2 = 3 - B_2 = 3 - 4 =-1]]

Teraz z założenia ,że [[A \gt 0]] odrzucamy rozwiązania [[A_2 = -1]] oraz [[B_2 = 4]] i mamy, że rozwiązaniami układu

[[\begin{cases} \begin{matrix} A + B = 3 \ \\ A^2 + B = 5 & \\ A \gt 0 \end{matrix}\end{cases}]] są liczby [[A = 2]] oraz [[B = 1]].

Stąd wzór funkcji wykładniczej [[f(x) = A^x + B]] ma postać

[[f(x) = 2^x + 1]]

Wykres funkcji [[f(x) = 2^x + 1]] powstaje z przesunięcia wykresu funkcji [[f_1(x) = 2^x]] o wektor [[\overrightarrow{v}=[0;1]]] a więc o jedną jednostkę do góry.

Wykres funkcji [[f(x) = 2^x + 1]] przedstawia poniższy rysunek

Wykres funkcji wykładniczej

Ocena pracy

Zgłoś błąd

Szukaj materiałów

© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Regulamin Polityka prywatności

Porozmawiaj z nami

Wybierz interesujące Ciebie tematy

Dane kontaktowe

!
!
!

Dla firm

!