Badanie zmienności funkcji
Obliczanie granicy funkcji w punkcie
Zastosowanie twierdzeń o arytmetyce granic funkcji
Pole i obwód trapezu
Działania na logarytmach
Zadanie z wyznaczania sumy, iloczynu i różnicy zbiorów
Przyporządkowanie liczb do zbiorów - zadanie
Przedziały liczbowe - 3 przykłady
Kwantyfikatory - zadanie
Przedziały liczbowe - zadanie
Wyznaczanie różnicy ciągu arytmetycznego
Zbadaj monotoniczność ciągu
Oblicz sumę szeregu geometrycznego
Wyznacz wzór na wyraz ogólny ciągu geometrycznego
Obliczanie sumy pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego
Zastosowanie wzoru pochodnej funkcji złożonej
Dzielenie wielomianów - zadanie z rozwiązaniem
Wykonaj mnożenie wielomianów
Rozwiązywanie nierówności wielomianowej
Naszkicuj wykres funkcji f(x) = cos(π − x) + 1
Długość krawędzi w ostrosłupie prawidłowym - zadanie
Objętość graniastosłupa - zadanie
Pole powierzchni prostopadłościanu - zadanie
Objętość graniastosłupów - zadania
Nierówności kwadratowe
Rozwiązywanie równań z parametrem
Równanie kwadratowe z wartością bezwględną
Zamień ułamki zwykłe na dziesiętne
Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe
Możenie ułamka przez liczbę naturalną
Wyznaczanie wzoru funkcja liniowej - zadanie
Wykres funkcji f(x) - zadanie
Pochodna funkcji
matematyka
Pochodne cząstkowe
matematyka
Oblicz pochodną funkcji
Całki nieoznaczone
matematyka
Równanie stycznej do wykresu funkcji
Delta trójmianu kwadratowego
Trójmian kwadratowy - oblicz wartość wyrażenia
Wyznacz postać kanoniczną
Równania logarytmiczne
Wyznacz wzór funkcji logarytmicznej
Oblicz logarytm
matematyka
Logarytmy przy tych samych podstawach

Nierówności logarytmiczne

45
JF

Rozwiąż nierówność logarytmiczną:

[[log_{\frac{1}{2} }(4x - 1)\gt 1]]

Rozwiązanie: Wyznaczmy najpierw dziedzinę nierówności:

[[4x - 1 \gt 0 \Leftrightarrow x \gt \frac{1}{4}]]

Mamy
[[log_{\frac{1}{2} } (4x - 1) \gt 1 \\ log_{\frac{1}{2} } (4x - 1) \gt log_{\frac{1}{2} } \frac{1}{2}]]

Ponieważ podstawa logarytmu [[\frac{1}{2}]] jest liczbą z przedziału [[(0, 1)]] zmieniamy znak nierówności na przeciwny:

[[4x - 1 \lt \frac{1}{2} \\ x \lt \frac{3}{8}]]

Uwzględniając dziedzinę otrzymujemy

[[\begin{cases}x \gt \frac{1}{4}\\ x \lt \frac{3}{8}\end{cases} \Leftrightarrow x \in (\frac{1}{4}, \frac{3}{8})]]

Odp.: [[x \in (\frac{1}{4}, \frac{3}{8}]]

Ocena pracy

Zgłoś błąd

Szukaj materiałów

© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Regulamin Polityka prywatności

Porozmawiaj z nami

Wybierz interesujące Ciebie tematy

Dane kontaktowe

!
!
!

Dla firm

!