Adwokat / Dowiedz się, jak zostać gwiazdą palestry

Kim jest adwokat?

Adwokat, potocznie nazywany obrońcą sądowym, to ktoś kto świadczy pomoc prawną w różnym tego słowa znaczeniu, m.in: opracowuje projekty aktów prawnych, udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, a także reprezentuje swoich klientów przed sądami oraz urzędami. Osoba pracująca na tym stanowisku może mieć swoją kancelarię adwokacką i działać na własną rękę lub pracować w zespołach adwokackich. Zawód adwokata reguluje ustawa Prawo o adwokaturze.

Jak zostać adwokatem?

Dużo młodych osób zadaje sobie pytanie: jak zostać adwokatem? Niektórzy myślą, że to proste zadanie i wystarczy skończyć studia prawnicze. Jednak naukę i przygotowanie należy zacząć wcześnie. Na poziomie klasy średniej trzeba już solidnie pracować zapisując się najlepiej do klasy o profilu humanistycznym, a później zdając maturę z takich przedmiotów, jak wiedza o społeczeństwie czy historia.

Ile trwa aplikacja adwokacka? To trzy lata żmudnej pracy, a każdy rok jest zakończony kolokwium sprawdzającym zdobytą wiedzę. Aplikacja musi koniecznie odbywać się pod kierunkiem patrona, czyli adwokata z minimum 5-letnim stażem. Jeżeli samemu nie dokona się wyboru, patron zostanie wybrany odgórnie, co może być problemem dla niektórych. Następnie ma miejsce egzamin adwokacki, który zdaje się przed komisją złożoną z Ministra Sprawiedliwości i samorządu zawodowego. Po egzaminie dokonuje się wpisu na listę adwokatów, zostaje złożone ślubowanie i uzyskuje się możliwość wykonywania zawodu. W wyjątkowych przypadkach na tę listę mogą być wpisane osoby które nie ukończyły aplikacji i nie złożyły egzaminu końcowego.

Oczywiście niezbędny jest jeszcze wniosek o wpis na listę adwokatów, na podstawie ustawy okręgowej rady adwokackiej. Natomiast okręgowa rada adwokacka zatwierdza wpis na listę adwokatów osób, które nie musiały odbywać aplikacji adwokackiej.

Zawód adwokata zostaje objęty pieczą Naczelnej rady Adwokackiej (organ samorządu zawodowego adwokatów), która kontroluje należytość wykonywania zawodu, ustala zasady wykonywania zawodu, opiniuje, wydaje wnioski oraz postulaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa. Naczelna Rada Adwokacka określa także zasięg terytorialny Izby Adwokackiej, w której skład wchodzi ogół polskich adwokatów i aplikantów adwokackich.

Czytaj cały artykuł

Wymagania i predyspozycje do zawodu adwokata

Aby zostać adwokatem, trzeba mieć ku temu odpowiednie predyspozycje. Z racji, tego że w tym zawodzie występuje niemal nieustanny kontakt z drugą osobą (klienci, współpracownicy, ludzie z innych, pokrewnych instytucji), trzeba być osobą komunikatywną i otwartą. Jednak mimo przebywania w otoczeniu innych ludzi, adwokat tak naprawdę pozostaje sam, w swoich codziennych zadaniach, dlatego musi mieć duże umiejętności organizacyjne i być zdyscyplinowany. Nie może poddać się presji stresu. Musi zachowywać spokój w każdej konfliktowej sytuacji. Oprócz tego powinna być to osoba mająca dobrą pamięć, która umożliwi umiejętne i szybkie poruszanie się w mnogości przepisów prawnych. Inne ważne cechy przydatne w pracy adwokata, to umiejętność słuchania i logicznego myślenia, szybkiego kojarzenia faktów oraz cierpliwość. Podsumowując dobry adwokat to taka osoba, która szybko się uczy, umiejętnie wykorzystuje wiedzę w pracy oraz umie nagiąć prawo do własnych i klienta korzyści. Oczywiście w granicach normy.

Ile zarabia adwokat?

Zarobki adwokatów są naprawdę duże. Na początku ich wynagrodzenie za pracę wynosi kilka tysięcy złotych, a wraz z rozwojem działalności - kilkanaście. Odpowiedź na pytanie ile zarabia adwokat jest niejednoznaczna. Wysokość pensji może się różnić, choćby ze względu na miejsce prowadzenia kancelarii adwokackiej. Do tego należy dodać skuteczność w branży danego adwokata i co za tym idzie, czy jest znany w danym regionie i polecany. Nie warto sugerować się ceną, ponieważ ona nie zawsze idzie w parze z jakością. Nieraz za mniejsze pieniądze można znaleźć dobrego profesjonalistę. Dużo zależy też od tego, jakie zlecenie otrzyma, od nakładu pracy, a także czasu trwania sprawy. Im więcej jest czasochłonnych i skomplikowanych zagadnień, tym większe są zarobki adwokata.

Wolontariat, praktyki, staże w zawodzie adwokata

Student prawa zazwyczaj już w trakcie studiów podejmuje praktyki w kancelarii adwokackiej, lub różnego rodzaju wolontariatach związanych z przyszłym zawodem, aby uzbierać trochę cennego doświadczenia. Lata studenckie to czas krystalizowania się nie tylko wiedzy, ale i poglądów na przyszłą działalność zawodową – kim chcę być i dlaczego? Czy wybiorę prawo karne, administracyjne, a może cywilne. Studia to czas nauki, wymiany doświadczeń, ale i eksperymentowania, szukania znajomości oraz mentorów. To próbowanie swoich sił w różnych sektorach prawa oraz podejmowanie kluczowych decyzji, ukierunkowujących na przyszłość. Aktualnie nie są jeszcze należycie doceniane takie kierunki, jak prawo międzynarodowe czy nanotechnologia. Niektórzy zdobywają też uprawnienia mediatora oraz doradcy biznesowego. Są to zajęcia zyskujące coraz większe uznanie, ponieważ zapotrzebowanie na takie profesje wzrasta. Zamykanie się w wąskiej specjalizacji zamyka drogę na rozwój i lepsze zarobki. Grunt pod przyszłe sukcesy i dobrą pracę można przygotować znacznie wcześniej, ucząc się interdyscyplinarnie i pracując pro publico bono w instytucjach pozarządowych. Trzeba starać się być wśród najlepszych studentów, aby robić o wiele więcej niż wymaga tego program nauczania. To trójstopniowa recepta na sukces.

Wolontariat pomaga poznać podstawowe zagadnienia związane z pracą adwokata czy radcy prawnego. Student uzyskuje dostęp do wielu bezpłatnych szkoleń i konferencji, współpracuje z ludźmi doświadczonymi w dziedzinie prawa, a także pomaga potrzebującym udzielając im pomocy prawnej. Dzięki takiej formy pracy młody człowiek uczy się nie tylko przekładać wiedzę teoretyczną na praktykę, ale i traktować swój przyszły zawód w kategoriach służenia innym. Zaświadczenie dokumentujące odbyty wolontariat będzie ważnym punktem w CV podczas ubiegania się o pracę.

Wolontariat można odbywać m.in.: w Studenckich Poradniach Prawnych, zwanymi także klinikami prawa, które działają od ponad 10 lat przy większych ośrodkach akademickich. Komu służą? Ludziom nie mających wystarczających zasobów finansowych na opłacenie radcy prawnego czy adwokata. Dzięki klinikom i pracującym w nich studentom, ci ludzie uzyskają konkretną pomoc prawną w postaci porady, sporządzenia im różnych pism procesowych, skarg oraz zażaleń.

W niektórych miastach działają programy „street law”- tzw. kliniki Prawa Na co dzień. Dzięki ich działalności odbywają się szkolenia z zakresu prawa w szkołach średnich oraz placówkach penitencjarnych. Innymi słowy, jest to wczesna resocjalizacja osób zagrożonych konfliktem z prawem.

Kolejną instytucją, gdzie studenci mogą udzielać się w wolontariacie jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które ukierunkowane jest na pomoc ludziom zepchniętym na margines społeczny, uchodźcom, więźniom, rodzinom adopcyjnym itd. Z porady Stowarzyszenia można skorzystać też za pomocą infolinii. Interweniują one w sądach, a także w różnych ośrodkach pomagających rodzinom. Studenci przyjmowani są także do Fundacji Mam Prawo czy Niebieska Linia, które zajmują się przede wszystkim świadczeniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Warto także przyjrzeć się bliżej Stowarzyszeniu im. św. Ivo Helory Ars Legis, zajmującemu się podnoszeniem kultury prawnej społeczeństwa i zawodowej etyki prawników. Angażuje się ono także w działania, dzięki którym pracownicy z branży prawniczej integrują się w określonych grupach. Prowadzą również audycje, radiowe, szkolenia i wydają wiele publikacji z zakresu prawa. Droga rozwoju studenta w Stowarzyszeniu jest ogromna.

Można też szukać praktyk odbywających się w kancelariach adwokackich – wakacyjnych lub odbywających się w trakcie roku akademickiego. Dzięki nim student przyjrzy się z bliska konkretnym sprawom, w których będzie uczestniczył. Praktyki pomagają w poznaniu przyszłej ścieżki zawodowej studenta, poprzez sprawdzenie na własnej skórze specyfiki pracy w różnych działach. Bardzo ważne jest to, że praktykanci są traktowani poważnie, jak pełnoprawni pracownicy, dlatego też czują się potrzebni i doceniani.

Większość kancelarii oferuje także staże prawnicze dla studentów oraz absolwentów, podczas których mogą oni poszerzać swoją wiedzę zdobytą podczas praktyk. Asystentami prawnymi opiekują się starsi koledzy, którzy nadzorują ich pracę. Na stażach młody prawnik spełnia już bardziej odpowiedzialne zadania, przyjmując na siebie odpowiedzialność za powierzone im zadania.

Czytaj cały artykuł

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Regulamin Polityka prywatności

Porozmawiaj z nami

Wybierz interesujące Ciebie tematy

Dane kontaktowe

!
!
!

Dla firm

!