Nauczyciel / Zawód z powołaniem

Czym zajmuje się nauczyciel?

Nauczyciel zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży. Jego praca polega nie tylko na przekazaniu posiadanej wiedzy, prowadzeniu zajęć lekcyjnych, ale także na pełnieniu roli pedagoga, opiekuna-wychowawcy młodego człowieka.

Jak zostać nauczycielem?

Na powyższe pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. Znalezienia posady w placówkach edukacyjnych nie gwarantują ani studia licencjackie, ani studia magisterskie. Należy ukończyć przede wszystkim kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, który stanowić będzie uzupełnienie macierzystego kierunku studiów – np. matematyki czy języka polskiego. Może być on zorganizowany zarówno przez państwowy uniwersytet pedagogiczny, jak i niektóre niepubliczne szkoły wyższe. Często nauczyciele, by uzyskać awans zawodowy, po studiach magisterskich kontynuują naukę na studiach podyplomowych. Korzystną drogą dalszego rozwoju stają się także różnorodne szkolenia dla nauczycieli – np. kursy kwalifikacyjne w zakresie zarządzania oświatą bądź szkolenia dla wychowawców klas.

Awans zawodowy

Awans zawodowy nauczyciela jest szczegółowo określonym i wysoko sformalizowanym procesem podnoszącym kwalifikacje nauczycieli. Zawarta w nim ocena rozwoju pedagoga pomaga zwiększyć jego kompetencje, pozwala usprawnić funkcjonowanie danej jednostki edukacyjno-oświatowej i określa cechy dobrego nauczyciela, który dzięki swemu rozwojowi (np. poprzez kursy dla nauczycieli) osiąga sukces zawodowy.

Kto może być nauczycielem?

Nauczyciel musi posiadać odpowiednie wykształcenie merytoryczne – dotyczące przedmiotu wykładowego – oraz przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne. Konieczne do zdobycia takiego wykształcenia jest ukończenie zawodowych studiów wyższych (licencjackich bądź magisterskich). Nauczyciel to także osoba ciesząca się dużym zaufaniem publicznym.

Ile zarabia nauczyciel?

Często pojawiającym się na forach tematycznych pytaniem jest pytanie, ile zarabia nauczyciel. Zarobki nauczycieli określa specjalna tabela wynagrodzeń, sporządzona na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 czerwca 2015. W dokumencie tym wynagrodzenie nauczycieli zostało ustanowione na podstawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2015 roku. Ono z kolei zależy od poziomu ich wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Najmniej zarabiają nauczyciele-stażyści posiadający tytuł zawodowy licencjata, bez przygotowania pedagogicznego, legitymujący się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego – 1759 zł. Na najwyższe zarobki mogą liczyć nauczyciele dyplomowani posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Pensja nauczycieli o takim stopniu awansu zawodowego wynosi bowiem 3109 zł.

Gdzie szukać pracy?

Praca dla nauczyciela jest w nowej szkole wyzwaniem, które należy podjąć, by się rozwijać. Informacji na temat aktualnej oferty pracy dla pedagogów można szukać w oddziałach i na stronach internetowych wojewódzkich kuratoriów oświaty. Coraz większą popularnością cieszy się także bank ofert pracy, a ich lista, zanim trafi do sieci, jest przygotowywana przez dyrektorów placówek edukacyjno-dydaktycznych. Takie propozycje pracy dla nauczyciela są więc sprawdzone i realne.

Praktyki nauczycielskie

Nauczyciel, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., zobowiązany jest do odbycia co najmniej 150 godzin praktyk zawodowych w trakcie trwania kwalifikacyjnych pedagogicznych studiów podyplomowych.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień nauczyciela to nazwa potoczna Dnia Edukacji Narodowej. Święto to w Polsce obchodzimy 14 października, upamiętniając rocznicę powołania w Polsce Komisji Edukacji Narodowej. Jest ono celebrowane przez wszystkie instytucje oświatowe i stanowi nie lada okazję, by uroczyście złożyć podziękowania dla nauczycieli. Uczniowie wówczas specjalnie się przygotowują – m.in. układają życzenia lub scenariusze uroczystości na dzień nauczyciela. Uzupełnieniem tych zwyczajów są również często prezent i wyrażona wdzięczność. Życzenia pedagodzy przyjmować mogą również 5 października, podczas Światowego Dnia Nauczyciela.

Czytaj cały artykuł

© 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Regulamin Polityka prywatności

Porozmawiaj z nami

Wybierz interesujące Ciebie tematy

Dane kontaktowe

!
!
!

Dla firm

!